Sprievodca svetom vedeckého publikovania

Jitka Dobbersteinová, Simona Hudecová, Zuzana Stožická

 

ONLINE

978-80-89965-17-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Jitka Dobbersteinová, Simona Hudecová, Zuzana Stožická
Autor obálky:Pavol Martinický
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebný text
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:295
VydavateľVydavateľstvo otvorenej vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
Poznámka:Tento učebný text (s výnimkou označených ilustrácií, ktoré sú použité so súhlasom majiteľa autorských práv) je šírený pod licenciou Creative Commons 4.0 – Atribution CC BY, ktorá umožňuje voľné používanie diela za predpokladu uvedenia mien autorov.

Popis

Učebný text pre kurz Publikačný poradca

Efektívna komunikácia je kľúčová pre pokrok vedy aj spoločnosti. Publikovať výsledky vedeckej práce tak, aby boli dôveryhodné, viditeľné uprostred informačnej záplavy a dostupné pre každého, kto by ich mohol potrebovať, je pre niekoho ľahké, kým pre iného ťažšie než výskum samotný. Najmä začínajúci vedeckí pracovníci mávajú problémy zorientovať sa v zložitej, zvláštnej a občas nelogickej krajine vedeckého publikovania, formovanej rôznorodosťou vedných odborov, historickými rozhodnutiami, vývojom technických prostriedkov, finančnými tlakmi, kompromismi, ale aj nepredstaviteľným objemom dobrovoľnej práce, ktorú autori, recenzenti a mnoho editorov vkladajú do systému bez nároku na honorár. Tí, ktorí nemali šťastie na rozhľadeného mentora, môžu prijať pomocnú ruku knihovníka-publikačného poradcu. Sprievodca svetom vedeckého publikovania prevedie čitateľa od úsvitu prvých vedeckých časopisov až po najnovšie otvorené publikačné platformy. Sleduje cestu vedeckého článku od koncepcie a písania, cez hľadanie správneho časopisu a úskalia recenzného konania, až po publikovanie, hodnotenie vedy, manažment elektronických informačných zdrojov a víziu budúcnosti knižníc v digitálnom veku.

cc.bmp

Autor obálky: Ing. Pavol Martinický

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie