Betriebswirtschaft für Übersetzer. Lehr- und Übungsbuch

ONLINE

978-80-8152-984-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Blanka Jenčíková • Ulrika Strömplová
Rok vydania:2021
Dostupné od:13.04.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina, nemčina
Počet strán:98
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Učebný text BetriebswirtschaftfürÜbersetzer. Lehr- undÜbungsbuch je primárne určený pre študentov prekladateľstva a tlmočníctva, ktorí ovládajú nemecký jazyk minimálne na úrovni B1 európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. Cieľom je sprostredkovanie základných znalostí o podniku a podnikaní, vybudovanie základnej terminologickej databázy, upevnenie vybraných gramatických javov a rozvoj prekladateľských postupov a stratégií. Tematické okruhy boli vyberané so zreteľom na bežnú prekladateľskú a tlmočnícku prax.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie