Anestéziológia a intenzívna medicína

978-80-8152-843-9

Tlačená publikácia

17,73 €
17,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jozef Firment
Rok vydania:2020
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:226
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Popis

V predloženej učebnici si autori predsavzali zhrnúť informácie, ktoré pre úspešné absolvovanie predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína považujú za esenciálne. Množstvo textu je stranovo limitované, preto si nemožno nárokovať na kompletnosť zhrnutej problematiky. Predpokladá sa, že študent na preukázanie vedomostí v študijnom predmete Anestéziológia a intenzívna medicína využije aj poznatky a skúsenosti nadobudnuté počas prednášok, praktických cvičení a samostatného štúdia iných dostupných zdrojov podľa zverejneného obsahu okruhov tém vyžadovaných na skúšku.

Jednotlivé kapitoly sú vybraté a zostavené tak, aby obsiahli štyri základné oblasti, ktoré sa vyučujú v rámci predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína. Sú to: Anestéziológia, Intenzívna medicína, Liečba bolesti a Neodkladná starostlivosť.

Učebnica poskytuje základné informácie v odbore aj lekárom začínajúcim pracovať v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína, lekárom pracujúcim v blízkych medicínskych odboroch, najmä chirurgických a v intenzívnej medicíne. Určite si však v nej nájdu zdroje mnohých informácií aj sestry pripravujúce sa na skúšku v postgraduálnom špecializačnom štúdiu v odbore Anestéziológia a intenzívna starostlivosť.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie