Košické dni súkromného práva IV. Pocta profesorovi Vojčíkovi.

Online only

978-80-574-0098-1

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compilers:Peter Molnár • Viktória Koľveková • Miroslava Kušníriková • Renáta Romanová • Lukáš Macko
Year of publication:2022
Available from:20.06.2022
Edition:1st edition
Document type:Proceedings of scientific works
Publication language:Slovak
Number of pages:448
Faculty:Faculty of Law
Note:Výstup z grantového projektu schváleného Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV pod registračným číslom 1/0765/20 s názvom „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva“.
DOI:https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-00
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products