BIOLÓGIA LIŠAJNÍKOV. Časť C: Identifikácia metabolitov pomocou NMR spektroskopie

Online only

978-80-574-0163-6

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Mária Vilková - Monika Garberová - Michal Goga
Year of publication:2022
Available from:13.12.2022
Edition:1st edition
Document type:Academic textbook - scripts
Publication language:Slovak
Number of pages:115
Faculty:Faculty of Science
Note:Projekt KEGA 006UPJŠ-4/2020: Vytvorenie laboratória na izoláciu a identifikáciu sekundárnych metabolitov lišajníkov (tvorba interných komerčne nedostupných štandardov) a napísanie skrípt pre predmet Biológia lišajníkov.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products