Verejná správa v členských štátoch Európskej únie

978-80-969133-8-1

Tlačená publikácia

18,18 €
18,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Stanislav Konečný
Rok vydania:2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:237

Anotácia

Jediná publikácia za posledné desaťročie na slovenskom i českom knižnom trhu, ktorá podáva stručný ale systematický a ucelený prehľad o súčasnom stave, štruktúre a organizácii verejnej správy (štátnej správy i samosprávy) ale i ostatných súčastí verejnej moci (zákonodarnej a súdnej) vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Čitateľ v nej nájde o každom štáte základné dáta z jeho histórie, o jeho parlamente a súdnictve, o hlave štátu, vláde a ostatných ústredných orgánoch štátu, ale aj o tom, ako je štátna správa vykonávaná v území, i o tom, ako sa na výkone verejnej správy podieľa regionálna či miestna samospráva. Kniha by nemala chýbať vo verejných knižniciach, ale ani v knižnici čitateľa, ktorý hľadá informácie o usporiadaní fungujúcej verejnej správy v štátoch Európy.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie