Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí

978-80-8152-539-1

Tlačená publikácia

13,64 €
13,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Michal Jesenko
Rok vydania:2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta:Fakulta verejnej správy UPJŠ

Popis

Cieľom tejto monografie je nielen analyzovať a poskytnúť relevantné informácie o postavení a fungovaní samosprávy obcí v podmienkach Slovenskej republiky, ale aj kriticky posúdiť a zhodnotiť súčasný stav normotvorby miest a obcí vo veciach územnej samosprávy tak, aby sme sformovali východisko a základ pre formulovanie vlastných návrhov a odporúčaní pre teóriu a prax, a teda pre riešenie praktických otázok s dôrazom na otázky tvorby práva na úrovni miest a obcí.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie