Základy bankovníctva a poisťovníctva

978-80-8152-088-4

Tlačená publikácia

Vypredané

8,00 €
8,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Slávka Sedláková • Zlata Vaľovská
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:130
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Popis

Cieľom predkladaného vysokoškolského učebného textu je rozšíriť vedomosti študentov v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. Pomôže im doplniť vedomosti o tom, ako funguje finančný trh,  aké sú funkcie peňazí, aká je štruktúra bankového systému a rozšíri im vedomosti o subjektoch i cieľoch menovej politiky štátu. Študenti získajú prehľad o činnostiach komerčných bánk, budú vedieť využívať nástroje platobného styku, zistia, na základe akých kritérií sa majú rozhodovať pri investovaní voľných peňažných prostriedkov, resp. pri zadlžovaní sa v čase finančnej nestability. Študenti majú ďalej možnosť osvojiť si základné pojmy z poisťovníctva, pochopiť ako funguje poistný trh a získať prehľad o poistných produktoch jednotlivých poistných druhov. 

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie