Základy trestnej zodpovednosti pre študijný program „Verejná správa“

978-80-7097-945-7

Tlačená publikácia

Na sklade

12,23 €
12,23 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Mária Hencovská
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:208
Fakulta:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnoprávnych disciplín

Popis

Učebné texty „Základy trestnej zodpovednosti“ sú koncipované tak, aby poskytli študentovi magisterského študijného programu „verejná správa“ prípadne iných neprávnických študijných programov informácie o podmienkach trestnej zodpovednosti, t.j. najmä o definícii trestného činu, o všeobecných formách trestnej činnosti, o záujmoch chránených trestno-právnymi normami, náležitostiach trestne zodpovedného subjektu, požiadavke zavinenia, konania, následku a príčinnom vzťahu medzi nimi. Vychádzajúc z profilu absolventa magisterského študijného programu „verejná správa“ sme tieto informácie doplnili tiež o analýzu trestných činov, ktoré výraznejšie súvisia s výkonom verejnej moci a verejnej správy, t.j. trestných činov proti poriadku vo verejných veciach. Osobitnú kapitolu tvoria praktické príklady, ktoré majú napomôcť študentom pochopiť aplikáciu trestnoprávnych noriem na konkrétny skutkový stav. Práce na učebných textoch sme uzavreli 29.02.2012 a zodpovedajú právnej úprave k tomuto termínu.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie