Hlava štátu v systéme deľby moci

978-80-8152-239-0

Tlačená publikácia

9,13 €
9,13 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor: Marta Tóthová
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:186
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra teórie štátu a práva

Popis

Dlhodobý vývoj organizácie spoločnosti vytvoril takú jej štruktúru, ktorá zakotvuje hlavu štátu ako jeden zo svojich základných ústavných inštitútov.
Ako subjekt stojaci na vrchole hierarchie politického systému daného štátu má hlava štátu jedinečný význam pre jeho existenciu a fungovanie najmä preto, že predstavuje inštitucionálne a symbolické vyjadrenie suverenity štátu a jeho jednoty. Tento atribút je vlastný každej hlave štátu. Listovaním v ústavách jednotlivých štátov však zistíme, že ďalšie znaky a charakter tohto inštitútu sa v nich líšia. Rozdiely sú prejavom skutočnosti, že vývoj jednotlivých štátov bol determinovaný rôznymi podmienkami, ktoré v konečnom dôsledku spôsobili odlišný vývoj a podobu aj ich hlavy štátu. Základné spoločenské zákonitosti však spôsobili, že tieto špecifické odchýlky nenadobudli rozhodujúci význam a inštitút hlavy štátu v jednotlivých ústavných systémoch celkovo vykazoval a dodnes vykazuje podobné charakteristické znaky.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie