Úvod do biologie ochrany přírody

Richard B. Primack a kol.

978-80-7367-595-0

Tlačená publikácia

26,55 €
26,55 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Richard B. Primack, Pavel Kindlmann, Jana Jersáková
Rok vydania:2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:536

Anotácia

Tento úvod přináší ucelené základy oboru biologie ochrany přírody. Text je doplněn množstvím příkladů, obrázků a schémat. Zabývá se řadou často probíraných otázek, jako jsou právní a mezinárodní nástroje ochrany přírody, udržitelný rozvoj, smysl vytváření chráněných území, metody ochranářské práce nebo ochrana vymírajících druhů. Kniha je určena studentům a učitelům přírodovědných i sociálních oborů na vysokých i středních školách, profesionálním i dobrovolným pracovníkům v oblasti ochrany přírody, pracovníkům referátů životního prostředí krajských i místních úřadů. Prof. Richard B. Primack, Ph.D., je profesorem biologie v Centru pro energii a environmentální studie na Boston University. Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., je profesorem ekologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Zabývá se především modelováním životních strategií a populační dynamikou organismů, zejména hmyzu a rostlin. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D., se na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity zabývá ekologií rostlinných populací, především terestrických orchidejí.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie