Repetitórium práva Európskej únie

Martina Jánošíková

978-80-8963-504-7

Tlačená publikácia

10,00 €
10,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Martina Jánošíková
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:pomocný učebný text
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:116

Anotácia

Repetitórium Európskeho práva je učebnou pomôckou, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť študentom všetkých troch stupňov univerzitného vzdelávania na právnických fakultách pochopenie základných súvislostí práva Európskej únie, vzťahov a funkčných väzieb medzi právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Únie. Autorka, JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D., odborná asistentka na Ústave európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, vychádzala pri jej spracovaní zo skúseností získaných zo seminárnych cvičení a skúšobných úkonov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie