Jak zkoumat politiku

Petr Drulák a kol.

978-80-7367-385-7

Tlačená publikácia

14,09 €
14,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Petr Drulák
Spoluautori:Michal Kořán, Vít Beneš, Vít Střítecký, Eliška Tomalová, Jan Karlas, Elsa Tulmets, Ondřej Horký, Mats Braun
Rok vydania:2008
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:256

Popis

Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích

Zatímco studium historie, ekonomie, sociologie či antropologie se neobejde bez metodologické průpravy, studenti politologie zůstávají metodologií nedotčeni. Výsledkem je jejich metodologická bezradnost při konfrontaci s empirickým výzkumem. Autoři chtějí přispět k nápravě tohoto stavu a seznamují čtenáře, ať už se jedná o studenta či výzkumníka, s kvalitativními metodologiemi využitelnými v politologii. U každé metodologie jsou rozebrány její silné i slabé stránky, zhodnoceny možnosti aplikace a je použita při výzkumu dvou empirických problémů. Čtenář získá představu o tom, jak napsat případovou studii, jak zkoumat politický diskurz, co nabízí institucionální etnografie, jak využít výzkum biografie aj.
Doc. Ing. P. Drulák, Ph.D., je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, přednáší na VŠE a UK v Praze a je šéfredaktorem časopisu Mezinárodní vztahy. Vydal řadu publikací, v Portálu vyšla kniha Teorie mezinárodních vztahů (2003).

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie