Modelové otázky na prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium

Mária Mareková, Helena Mičková a kol.

978-80-8152-005-1

Tlačená publikácia - predaj

Na sklade

9,26 €
8,42 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Mária Mareková, Helena Mičková
Spoluautori:Peter Urban, Anna Ondruššeková, Marek Stupák
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Počet strán:154
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ

Anotácia

Modelové otázky na prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium sú určené záujemcom o bakalárske študijné programy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. Publikácia obsahuje 500 otázok z chémie a 500 otázok z biológie , ktoré tvoria podklady písomných testov na prijímacie skúšky.

Otázky na prijímacích skúškach však nemusia presne kopírovať otázky v Modelových otázkach. Testy z chémie a biológie pokrývajú tie okruhy učiva z predmetov chémia a biológia na slovenských gymnáziách, vedomosti z ktorých sú vyžadované od poslucháčov bakalárskych študijných smerov (napr. ošetrovateľstvo,fyzioterapia, verejné zdravotníctvo). Otázky z chémie a z biológie sú predkladané v dvoch samostatných celkoch. Odpovede na otázky sú riešené formou ponúkaných variantných odpovedí, obsahujúcich správne aj nesprávne možnosti. Správne odpo-vede sú označené hviezdičkou na začiatku tvrdenia.

Príklady z chémie tvoria zvláštnu časť, v ktorej nie sú ponúkané variantné odpovede. Pre lepšiu kontrolu správnosti výpočtu je v zátvorke uvedený jeden správny výsledok (z viacerých možných – líšiacich sa napr. v jednotkách – gramy, miligramy móly). Autori publikácie sa snažili minimalizovať možné chyby v texte a vyhnúť sa nejednoznačným formuláciám otázok a odpovedí. Za prípadné chyby, ktoré ostali po všetkých korektúrach, sa vopred ospravedlňujeme. Budeme preto vďační za každú pripomienku, ktorá nám pomôže ďalej Modelové otázky skvalitňovať, ktoré sú okrem prípravy na prijímacie skúšky na UPJŠ LF v Košiciach vhodné aj na zopakovanie gymnaziálneho učiva z chémie pred maturitnou skúškou.

Prajeme všetkým uchádzačom o štúdium, aby im táto publikácia pomohla splniť ich cieľ.

Kolektív autorov

Odporúčame

 Ivan Potočňák a kol.

10,79 €
Na sklade

Mária Mareková a kol.

18,55 €
na sklade

Helena Mičková a kol.

18,55 €
na sklade

 Ján Šalagovič a kol. 

18,73 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie