Teória a didaktika športového tréningu I

978-80-8152-252-9

Tlačená publikácia

Na sklade

8,49 €
8,49 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori: Rastislav Feč, Ivan Matúš
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:66
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Vrcholový šport je v dnešnej dobe na veľmi vysokej úrovni. To kladie značné nároky na športovcov, ktorí nemajú priestor na zbytočné plytvanie energiou v podobe rozvoja vlastností, ktoré nie sú pre daný šport potrebné. Preto športová príprava vrcholových športovcov musí byť premyslená, systematická a účelná. Mala by vychádzať zo štruktúry športového výkonu a odrážať zákonitosti vývinu jedinca, rovnako ako špecifické osobitosti organizmu.

Tieto učebné texty pojednávajú o teórii športového tréningu. Publikácia nerozoberá rozvoj pohybových schopností, ktoré predstavujú základ športovej výkonnosti. Športové majstrovstvo je možné budovať len za predpokladu optimálne rozvoja pohybových schopností, ktorých problematika bude rozobratá v druhej časti učebných textov

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie