Správne právo hmotné - osobitná časť

Jozef Tekeli a kol.

978-80-8152-561-2

Tlačená publikácia

16,18 €
16,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Jozef Tekeli a kol.
Rok vydania:2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:294
Fakulta:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra ústavného práva a správneho práva

Popis

Učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo – osobitná časť. Obsiahnutie matérie učebnice je nevyhnutným predpokladom pre úspešné absolvovanie postupovej a štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe právo. Dielo je však určené aj pre poslucháčov fakúlt vysokých škôl v odbore verejná správa. Spoluautorský kolektív vymedzuje elementárne poznatky na tradičných úsekoch verejnej správy. Postupuje pritom od všeobecnej vnútornej správy, resp. širšie tzv. administratívno-politickej správy, k odvetviam kultúrno-sociálnej správy, k odvetviam správy životného prostredia a k odvetviam hospodárskej správy. Posledné tri kapitoly sú venované špecifickým odvetviam správy s osobitnou štátnosprávnou a samosprávnou organizáciou. Dielo je spracované k právnemu stavu účinnému k 1.10.2017.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie