Správne právo hmotné. Všeobecná časť (2.vydanie)

Peter Škultéty a kol.

                                                       

Obsah knihy vo formáte pdf...

978-80-8912-278-3

Tlačená publikácia - predaj

2 ks

Na sklade

17,00 €
15,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Peter Škultéty, Petra Andorová, Jozef Tóth
Rok vydania:2012
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:261

Anotácia

Učebnica je významným zaplnením medzery, ktorá v tejto oblasti existovala. Jej vnútorné členenie je kompaktné, poskytuje ucelený erudovaný pohľad na spracovanú problematiku a poskytuje používateľovi viaceré, doteraz náležite nespracované inštitúty z pohľadu súčasného poznania. Vedúci autorského kolektívu patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov vedy správneho práva, čo je zárukou vedecky erudovanej, ale pritom zrozumiteľnej formy i obsahu publikácie. Ťažisková je najmä prvá kapitola, ktorá podrobne analyzuje pojem verejnej správy, ktorý je kardinálnym pojmom. Súčasne je určitým problémom, že pojem, i právne odvetvie verejnej správy zaraďujeme medzi nekodifikované právne odvetvia, pre ktoré je charakteristická rozmanitosť spoločenských vzťahov a jeho dynamický rozvoj. Učebnica ďalej analyzuje poslanie verejnej správy a jej úlohu, najmä z pohľadu organizačnej inštitucionálnej výstavby. Publikácia má vysokú vedeckú i pedagogickú úroveň, pričom nesporným prínosom je aj rozsiahly poznámkový aparát umožňujúci používateľovi a záujemcovi hlbšie poznanie jednotlivých častí a perfektnú orientáciu. Aj keď učebnica je určená najmä študentom právnických fakúlt, nepochybne zaujme aj široký okruh odbornej verejnosti a najmä pracovníkov verejnej správy.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie