Sociálna práca. Teoretické východiská a praktické kontexty

 Eva Žiaková a kol. 

978-80-7097-870-2

Tlačená publikácia

8,73 €
8,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Eva Žiaková
Spoluautori:Anton Fabian • Dušan Šlosár • Soňa Lovašová • Agnesa Kočišová • Mária Sedláková • Katarína Šiňanská
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:286
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Vysokoškolská učebnica s názvom „Sociálna práca – teoretické východiská a praktické kontexty“ je venovaná predovšetkým študentom a študentkám odboru sociálna práca a iných pomáhajúcich profesií na bakalárskom stupni štúdia. Je rozdelená na kapitoly, ktoré sú zhodné so základnými disciplínami bakalárskeho štúdia sociálnej práce (psychológia a právo v sociálnej práci, teórie a metódy sociálnej práce, sociálne inštitúcie, prevencia ako i vybrané okruhy histórie sociálnej práce) a zároveň predstavujú základný a nevyhnutný obsah požadovaných poznatkov bakalárskeho stupňa štúdia, z ktorých musí študent (študentka) vychádzať pri štúdiu v pomáhajúcich profesiách.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie