Svet sociálnej práce

Anton Fabian a kol. 

978-80-8152-097-6

Tlačená publikácia

8,96 €
8,96 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Anton Fabian
Spoluautori:Magdaléna Halachová • Eva Žiaková
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:292
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá vybranými oblasťami sociálnej práce. Ide o prácu s rizikovým klientom, či už agresívnym, alebo opačne: týraným, šikanovaným, postihnutým závislosťou. Osobitná kapitola je venovaná deťom  s poruchami správania. Angažovanosť v sociálnej práci vyžaduje znalosť právnych aspektov, sociálnej politiky, komunitnej práce i tretieho sektora. Pomoc vykonávaná pre druhých musí byť ukotvená v etických zásadách a musí vychádzať z osobného hlbokého presvedčenia, čo je úlohou spirituality.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie