Vademecum sociálnej práce

978-80-8152-483-7

Tlačená publikácia

na sklade

25,45 €
25,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Beáta Balogová • Eva Žiaková
Rok vydania:2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:slovník
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:360
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo encyklopedickým spôsobom utriedené dosiahnuté poznanie v oblasti sociálnej práce a súvisiacich disciplínach, vrátane identifikácie kľúčových výziev pre jej rozvoj. Keďže Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku predstavuje stavovskú odbornú organizáciu, združujúcu všetkých (nielen) teoretikov v danej oblasti, túto myšlienku zastrešila a realizovala. Zozbierať resp. vybrať z veľkého množstva pojmov práve tie, ktoré odborná a nakoniec aj laická verejnosť považuje za najdôležitejšie, bola možno najťažšia úloha na začiatku spoločnej práce odborníkov a odborníčok, pracujúcich v rôznych oblastiach sociálnej práce na všetkých univerzitách a vysokých školách na Slovensku. Z uvedeného dôvodu predkladané dielo považujeme za akýsi prvý diel tých najviac používaných pojmov, pojmov určujúcich smer a obsah myslenia v tak zložitej realite, akou je sociálna realita, neustále meniaca sa a formujúca sa na základe kolektívneho vedomia i nevedomia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie