Interkultúrna komunikácia

978-80-8152-225-3

Tlačená publikácia

Vypredané

10,14 €
10,14 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Iveta Jeleňová
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:104
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnych štúdií

Popis

V ostatných rokoch narastá počet ľudí, ktorí v zahraničí nachádzajú možnosti pre rozvoj svojej kariéry v podobe študijných stáží či pracovných príležitostí, alebo sa rozhodnú žiť v inej krajine. Stretnúť ľudí z iných kultúr môžeme aj u nás (pri výkone práce, na ulici, stávajú sa našimi susedmi a pod.) alebo sprostredkovane cez rôzne sociálne siete. Nárast interakcií ľudí s rozdielnym kultúrnym pozadím vedie k potrebe zapodievať sa otázkami kultúrnej diverzity a efektívnou komunikáciou ľudí pochádzajúcich z rôznych kultúr.
V zahraničí, najmä v Spojených štátoch, sa interkultúrnej komunikácii – teórii, výskumu i tréningom – venuje pozornosť už niekoľko desaťročí. V našom regióne ide o pomerne novú problematiku, učebné texty z tejto oblasti sú ojedinelé, zvyčajne zamerané na úzky okruh tém. Tento text primárne vychádza zo sociálno-psychologického prístupu ku kultúrnym rozdielom a tomu, ako tieto rozdiely ovplyvňujú komunikáciu. Cieľom je predstaviť základné koncepty a témy, ktoré sú v centre pozornosti interkultúrnej komunikácie.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie