Základy prevencie užívania drog a problematického používania internetu v školskej praxi

 Oľga Orosová a kol. 

978-80-7097-946-8

Tlačená publikácia

Na sklade

11,62 €
11,62 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Oľga Orosová
Spoluautori:Anna Janovská • Viktória Kopuničová • Michaela Vaňová
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:208
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

Popis

Prvá kapitola prezentuje teoreticko-empirické základy prevencie užívania drog založenej na výskumných dátach, výsledky etiologických štúdií, výsledky výskumov rizikových a protektívnych faktorov užívania drog, ako aj výsledky výskumu reziliencie ako jednodimenzionálneho a mnohodimenzionáneho konštruktu. Druhá kapitola prezentuje efektívne stratégie prevencie a komponenty efektívnych školských programov prevencie užívania drog. Tretia kapitola učebnice venuje pozornosť well-beingu školákov a učiteľov, prezentuje existujúci stav psychologického a pedagogicko-psychologického poznania, ktoré pomáha porozumieť súvislostiam prežívanej školskej pohody. Kompetencia, reziliencia, entuziazmus a well-being učiteľov sú jednými zo základných predpokladov implementácie programov prevencie v školskej praxi. Štvrtá kapitola, Európsky program prevencie užívania návykových látok - „Unplugged“, v nadväznosti na predchádzajúce kapitoly prezentuje konkrétnu ukážku programu prevencie užívania drog, ktorý vychádza zo stratégie sociálneho vplyvu. Piata kapitola, Problematické používanie internetu, prezentuje existujúci stav vedeckovýskumného poznania, ktorý umožňuje orientovať sa v hrozbách internetovej komunikácie a prevencie problematického používania internetu. Vysokoškolská učebnica je určená študentom, budúcim učiteľom, sociálnym pracovníkom, psychológom a odborníkom z praxe.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie