Psychologie v medicíne

978-80-247-5230-3

Tlačená publikácia

57,24 €
57,24 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Susan Ayers • Richard de Visser
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:568

Popis

Důležitost psychologie v celé medicínské oblasti je stále uznávanější a psychologická témata jsou dnes součástí většiny studijních osnov. Jak ale autoři této knihy zjistili, před mediky stojí množství překážek, které jim brání psychologická témata studovat. Zaprvé, psychologie je v medicíně často považována za „měkkou“ vědu. Je to s ní trochu jako s dršťkovou polévkou – studenti ji buď milují, nebo ji nesnášejí! Touto publikací proto chceme skeptiky povzbudit k bližšímu prozkoumání psychologie a k jejímu využívání v klinické praxi. Zadruhé, psychologie je široká disciplína zahrnující mnoho oborů. V důsledku toho má jen málo studentů a lékařů čas seznamovat se s bohatou škálou psychologických výzkumů a teorií, které se dnes nabízejí. V důsledku šířky záběru psychologie je tedy obtížné, aby lidé působící ve zdravotnických profesích sami zjišťovali, které části jsou pro klinickou praxi nejpřínosnější. Zatřetí, záplava pseudopsychologie v populárním tisku vede k problém u odlišit informace podložené seriózními výzkumy od populárních „pravd“. Další obtíží je rozlišit, kde vlastně končí lékařská péče a začíná péče psychologická nebo sociální. Poslední překážkou je skutečnost, že až dosud neexistovala integrovaná učebnice, která by pokrývala všechny stránky psychologie významné pro medicínu a jež by zdůrazňovala klinický význam a možnosti uplatnění těchto informací. Doufáme proto, že právě naše kniha tento problém řeší tím, že nabízí jediný integrovaný přehled psychologie významné pro medicínu a že se zamýšlí nad tím, jak lze tyto poznatky využít v lékařské praxi.

Obsah:

Poděkování 
Průvodce
1 Psychologie a medicína 
1.1 Psychologie a medicína 
1.2 Co je zdraví? 
1.3 Proč je psychologie důležitá? 
1.4 Různé přístupy k medicíně 
První oddíl Psychologie a zdraví 
2 Motivace, emoce a zdraví 
2.1 Motivace 
2.2 Motivace a zdraví 
2.3 Emoce 
2.4 Emoce a zdraví 
2.5 Závěry 
3 Stres a zdraví 
3.1 Co je stres? 
3.2 Stres a zdraví 
3.3 Stres v medicíně 
3.4 Zvládání stresu
3.5 Závěry 
4 Symptomy nemoci a nemoc 
4.1 Vnímání symptomů 
4.2 Bolest 
4.3 Efekt placeba a efekt noceba 
4.4 Přesvědčení o nemoci a kognitivní reprezentace nemoci 
4.5 Závěry 
5 Zdraví a chování 
5.1 Předjímání a změna chování ke zdraví 
5.2 Model přesvědčení o zdraví 
5.3 Teorie plánovaného chování 
5.4 Transteoretický model 
5.5 Teorie PRIME 
5.6 Závěry 
6 Chronická nemoc, smrt a umírání 
6.1 Chronická nemoc 
6.2 Psychologické intervence 
6.3 Smrt a umírání
6.4 Smrt a lékařská praxe 
Druhý oddíl Základy psychologie 
7 Mozek a chování 
7.1 Složení a organizace nervového systému 
7.2 Komunikace v neuronech a mezi neurony 
7.3 Struktura mozku a centrálního nervového systému 
7.4 Řízení pohybu 
7.5 Spánek, vědomí a biologické hodiny 
8 Psychosociální vývoj v průběhu života 
8.1 Dětství 
8.2 Adolescence 
8.3 Dospělost 
8.4 Stáří 
9 Sociální psychologie 
9.1 Postoje 
9.2 Psychologie self 
9.3 Jednotlivci a skupiny 
9.4 Antisociální a prosociální chování 
10 Učení, vnímání a paměť 
10.1 Vnímání 
10.2 Pozornost 
10.3 Učení 
10.4 Paměť 
Třetí oddíl Tělesné systémy 
11 Imunita a ochrana
11.1 Infekce, zánět a imunita 
11.2 Psychologické aspekty poruch imunity 
11.3 Kůže 
11.4 Rakovina 
12 Kardiovaskulární a respirační systémy 
12.1 Kardiovaskulární zdraví 
12.2 Respirační zdraví 
13 Gastrointestinální systém 
13.1 Psychologické faktory a gastrointestinální systém 
13.2 Životní styl a zdraví gastrointestinálního traktu 
13.3 Gastrointestinální poruchy 
14 Reprodukční a endokrinní systém 
14.1 Reprodukce 
14.2 Endokrinní poruchy a psychosociální zdraví
15 Urogenitální systém 
15.1 Sexuální zdraví 
15.2 Sexuálně přenosné infekce 
15.3 Rakovina prostaty a varlat 
15.4 Inkontinence moči a selhání ledvin 
16 Psychiatrie a neurologie 
16.1 Psychiatrie 
16.2 Diagnostika a léčba duševních poruch 
16.3 Neurologické poruchy 
16.4 Neuropsychologické vyšetření a rehabilitace 
Čtvrtý oddíl Psychologie v medicínské praxi 
17 Vědecky podložená medicína 
17.1 Vědecky podložená medicína 
17.2 Dodržování léčby 
17.3 Komunikace mezi lékařem a pacientem
18 Vedení klinického rozhovoru 
18.1 Jak komunikujeme 
18.2 Vedení klinického rozhovoru 
18.3 Obtížné rozhovory 
18.4 Sdělování nepříznivých zpráv 
19 Psychologické intervence 
19.1 Co je psychoterapie? 
19.2 Která terapie je nejlepší? 
19.3 Psychologické intervence ve zdravotnictví 
Literatura
Rejstřík

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie