Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

978-80-247-5199-3

Tlačená publikácia

7,60 €
7,60 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Marie Ocisková • Ján Praško
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:376

Popis

Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají nejen s příznaky své nemoci, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a s chováním společnosti. Monografie je věnována důležitému psychosociálnímu aspektu utrpení těchto osob. Další zátěž představuje internalizované stigma, které se podílí na horším psychickém stavu psychicky nemocných a na nižší účinnosti terapie, kterou procházejí. Publikace ukazuje, jak probíhá proces stigmatizace i proces internalizace stigmatu pacientů, probírá dopady těchto procesů na identifikaci a diagnostiku psychických problémů, na sociální situaci pacientů a léčebné a rehabilitační přístupy. Snaží se také ukázat cesty, kterými lze stigmatizaci či sebestigmatizaci snižovat na celospolečenské úrovni, v prevenci, při vzdělávání odborníků i přímo v léčbě. Publikace je určena odborníkům spolupracujícím s lidmi s psychickými poruchami, studentům oborů pomáhajících profesí a zájemcům z řad široké veřejnosti o téma stigmatu psychických poruch.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie