Anorganická chémia II

978-80-7097-704-0

Tlačená publikácia

Vypredané

10,48 €
10,48 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Juraj Černák
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie - dotlač
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:148
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra anorganickej chémie
Ústav:Ústav chemických vied

Popis

Predkladaný učebný text je venovaný chémii kovových prvkov. Je určený pre poslucháčov jednoodborového bakalárskeho študijného programu Chémia, ale môžu ho využívať aj poslucháči medziodborových študijných programov v kombinácii s chémiou, ako aj poslucháči študijného programu Všeobecná ekológia. Učebný text môže byť užitočnou pomôckou aj pre poslucháčov prírodovedne zameraných študijných programov, ako aj pre ostatných záujemcov o anorganickú chémiu.

Text učebného textu odráža získané skúsenosti pri výučbe a skúšaní študentov. Dôraz sa kladie na to, aby študenti pochopili súvis medzi vlastnosťami a štruktúrou prvkov a ich zlúčenín. V každej kapitole sa uvádzajú aj možnosti praktického využívania prvkov a ich zlúčenín v priemysle a v ďalšej praxi.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie