Otázky a úlohy zo všeobecnej chémie (1. vydanie)

978-80-7097-956-3

Tlačená publikácia

Vypredané

9,05 €
9,05 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ivan Potočňák
Spoluautori:Juraj Kuchár • Zuzana Vargová • Vladimír Zeleňák
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:174
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra anorganickej chémie
Ústav:Ústav chemických vied

Popis

Skriptá sú študijnou literatúrou pre predmet Všeobecná chémia, ktorý je povinným predmetom bakalárskeho štúdia v odboroch Chémia, Environmentálna chémia, Chémia – medziodborové štúdium a Všeobecná ekológia, prvý ročník. Skriptá obsahujú 15 + 2 kapitoly v celkovom rozsahu 170 strán, ktoré nadväzujú na obsah prednášok a formou príkladov a teoretických úloh upevňujú a rozširujú poznatky získané z prednášok.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie