Vybrané kapitoly zo všeobecnej didaktiky chémie

 Mária Ganajová 

978-80-7097-756-9

Tlačená publikácia

Vypredané

11,37 €
11,37 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Mária Gajanová
Rok vydania:2009
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:142
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav chemických vied

Popis

Vysokoškolské učebné texty zo všeobecnej didaktiky chémie sú určené pre študentov učiteľstva chémie. Sprístupňujú základné poznatky o metódach, formách výučby chémie, školskom chemickom pokuse, o formách kontroly a hodnotenia vo výučbe chémie. Z oblasti nových trendov sú to Informačné a komunikačné technológie vo výučbe chémie a poznatky z oblasti Chémia bežného života.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie