Teória práva pre študijný program "verejná správa"

Mária Hencovská, Michal Jesenko

978-80-7097-839-9

Tlačená publikácia

Vypredané

12,41 €
12,41 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Mária Hencovská • Michal Jesenko
Rok vydania:2010
Vydanie:3. vydanie - prepracované
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:186
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnoprávnych disciplín

Popis

Učebné texty majú propedeutický charakter, obsahujú základné právne kategórie, poznanie ktorých je nevyhnutné pre štúdium verejnoprávnych disciplín ako povinných a povinne voliteľných študijných predmetov na bakalárskom a magisterskom stupni študijného programu „verejná správa“. Obsahujú pojmové vymedzenie práva v objektívnom a subjektívnom slova zmysle, pramene práva, pojem a delenie právnych noriem, právne vzťahy, tvorbu práva, proces realizácie a aplikácie práva a právnu zodpovednosť. Okrem týchto kategórií, ktoré sú obvykle súčasťou podobných učebných textov, autori považovali za nevyhnutné zaradiť tiež pojmové vymedzenie štátu a štátnych orgánov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie