Anorganická chémia I

 Juraj Černák 

978-80-7097-729-3

Tlačená publikácia

Vypredané

8,87 €
8,87 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Juraj Černák
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:106
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra anorganickej chémie
Ústav:Ústav chemických vied

Popis

Skriptá „Anorganická chémia I“ predstavujú učebný text k rovnomennej prednáške, ktorá je súčasťou bakalárskeho študijného programu „Chémia“ na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Skriptá opisujú chémiu nekovových prvkov Periodickej sústavy prvkov. Po krátkom úvode je v skripte uvedený systematický opis jednotlivých prvkov v poradí: atómové a látkové vlastnosti prvku, vlastnosti a reaktivita zlúčenín daného prvku, výskyt v prírode a príklady praktického využitia daného prvku, resp. jeho zlúčenín.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie