Ekonómia verejného sektora

 Anna Čepelová 

978-80-8152-004-4

Tlačená publikácia

Vypredané

10,95 €
10,95 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Anna Čepelová
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:268
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ

Popis

Vysokoškolská učebnica s názvom „Ekonómia verejného sektora“ je určená predovšetkým pre poslucháčov druhého ročníka Fakulty verejnej správy, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre povinný predmet Ekonomika verejnej správy a verejného sektora. Predkladaná učebnica vytvára priestor pre získanie teoretických ako aj praktických skúseností poslucháčov fakulty. Autorka vo svojom texte chce pružne reagovať na potrebu fakulty vypracovať učebnú pomôcku, ktorá aktuálne spracováva zmeny v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. Pri zostavovaní učebnice sa nezabudlo na vstup Slovenskej republiky do štruktúr Európskej únie, na pretrvávajúcu hospodársku krízu, nakoľko tieto dva významné faktory sa stali východiskom mnohých zmien, ktoré sa odrazili v ekonomike organizácií verejného sektora. Pretrvávajúca situácia na slovenskom trhu ako aj v ostatných štátoch sveta vytvoril potrebu napísať učebnicu, ktorá by obsahovala a študentov naučila pracovať s aktuálnymi informáciami a legislatívou. Cieľom vysokoškolskej učebnice je poskytnúť aktuálny materiál pre študentov, ktorý by čitateľovi dával najmä návod ako pristupovať k vybraným problémom z oblasti ekonómie a ekonomiky verejného sektora. Učebný text okrem teórie obsahuje aj príklady na zamyslenie sa, ktoré praktický popisujú fungovanie a správanie sa jednotlivých subjektov verejného sektora. Ďalším zámerom autorky je spracovať text tak, aby čitateľ dokázal komparovať teórie, ktoré platia v súkromnom sektora s teóriami, ktoré sú špecifické pre sektor verejný. Pri príprave učebnice sa vychádzalo zo všeobecného obsahu teoretických poznatkov domácich aj zahraničných autorov, ktorí sa už dlhé obdobie venujú problematike verejnej ekonómie a neopomenulo sa ani na aktuálnu legislatívu, ktorá priamo vplýva na efektívne fungovanie verejného sektora v podmienkach Slovenskej republiky.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie