Štátne právo Slovenskej republiky

 Igor Palúš, Ľudmila Somorová 

978-80-8152-129-4

Tlačená publikácia

Vypredané

12,68 €
12,68 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori: Igor Palúš • Ľudmila Somorová
Rok vydania:2014
Vydanie:4. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:558
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra ústavného práva a správneho práva

Popis

Predkladaná učebnica je dielom autorov z katedry štátneho práva a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ. Je to prvá učebnica štátneho práva Slovenskej republiky vypracovaná učiteľmi tejto katedry. Pri jej spracovaní autori nadviazali na čiastkové učebné texty spracované na katedre po roku 1993. Napríklad: Orosz, L.: Sústava najvyšších štátnych orgánov SR v r.1993; Somorová, Ľ.: Štátne právo II., Základné práva a slobody v r.1996; Palúš, I.: Štátne právo I., Sústava najvyšších štátnych orgánov SR v r.1996; Somorová, Ľ.: Súdna moc v SR v r.1995.
V tejto publikácii sa autori usilujú o spracovanie ucelenej matérie Štátneho práva SR v jeho chápaní vedecko-teoretickom, v podobe výkladu teoretických základov inštitútov štátneho práva i pozitivisticko-interpretačnom, v podobe analýzy a interpretácie ústavných noriem. Využívajú pritom výsledky judikačnej činnosti Ústavného súdu SR a vôbec poznatky právnej vedy a ich odraz v aplikačnej praxi SR. Popri syntetickom a analytickom zábere autori uplatňujú aj porovnávaciu metódu s ústavnými systémami a inštitútmi v iných demokratických štátoch.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie