Vademecum medici

Miroslav Šašinka a kol.

90-9063-115-8

Tlačená publikácia

Na sklade

22,73 €
22,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Miroslav Šašinka a kol.
Rok vydania:2003
Vydanie:6. vydanie - prepracované, aktualizované, doplnené a rozšírené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:2252

Popis

Od základu prepracované vydanie nenahraditeľnej komplexnej príručky určenej pre všetkých lekárov, zdravotníckych pracovníkov i študentov lekárskych fakúlt.
Dôsledne a dôkladne aktualizované dielo rozšírené o nové, aktuálne kapitoly a heslá, zahrňujúce najnovšie výsledky pokroku v klinike, diagnostike i terapii. Na ich spracovaní sa zúčastnili najvýznamnejší slovenskí odborníci z jednotlivých medicínskych špecializácií. Všeobecná časť obsahuje množstvo dôležitých statí, ktoré by mali lekárovi umožniť orientovať sa v problémoch spoločných pre všetky odbory medicíny, napr. Stratégia SZO ,,Zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a jej ciele, Národný program podpory zdravia, Úvod do biomedicínskej etiky, Etika v gynekológii a pôrodníctve, SZO, Liečebný poriadok, Právna zodpovednosť lekára, Ohlasovacia povinnosť lekára, Súdnolekárska expertíza, Štatistika v medicíne, Počítačová technika v zdravotníctve, Psychológia chorého, Očkovanie, Rast a vývin dieťaťa, Ošetrovateľstvo, Prostriedky hromadného ničenia, Aktuálne diagnostické problémy, Aktuálne terapeutické problémy, atď. Jadrom publikácie sú abecedne usporiadané heslá, ktoré predstavujú jednotlivé ochorenia.

Odporúčame

 Mária Kožurková • Martin Putala 

10,55 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie