Prednemocničná urgentná medicína

Viliam Dobiáš a kol.

978-80-8063-387-5

Tlačená publikácia

Vypredané

35,45 €
35,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Viliam Dobiáš
Spoluautori:Kolektív autorov
Rok vydania:2012
Vydanie:2. vydanie - prepracované a doplnené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:737

Popis

Druhé vydanie Prednemocničnej urgentnej medicíny je doplnené o 27 úplne nových kapitol a autorský kolektív o 4 nových odborníkov. Všetky pôvodné kapitoly z prvého vydania boli prepracované v súlade s novými poznatkami. Kolektív 14 autorov pripravil učebnicu, ktorá ešte lepšie pokrýva celé spektrum urgentnej medicíny od benígnych príhod nevyžadujúcich zdravotnícky zásah až po smrteľné ochorenia, od novorodencov po gerontov, od anafylaxie po zadusenie.

Učebnica je určená predovšetkým pre postgraduálne vzdelávanie lekárov a zdravotníckych záchranárov v urgentnej medicíne. Rovnako dobre poslúži aj v pregraduálnej výchove medikov a pre študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti na fakultách ošetrovateľstva. Je písaná s ohľadom na potreby lekárov a nelekárskych profesií z iných špecializácií, ktorí prichádzajú do styku s akútnymi stavmi na svojich pracoviskách len zriedkavo, alebo iba v rámci voľna pri rekreačných aktivitách. Nezabúda na operátorov operačných a koordinačných stredísk. Kniha vychádza v ústrety aj vzdelaným laikom, ktorí po absolvovaní rozsiahlejších kurzov prvej pomoci hľadajú doplnkové vedomosti. Všetky kapitoly sú členené tak, aby sa podľa jednotlivých úrovní vzdelania dali vypustiť nadstavbové odstavce venované patofyziológii, farmakológii a kompletnému medicínskemu manažmentu jednotlivých stavov, a to bez straty kontinuity a zrozumiteľnosti textu, ktorý je venovaný diagnostike náhlych stavov a ich liečbe, od prvej pomoci bez pomôcok až po komplexný manažment s úplným vybavením Ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo oddelenia urgentného príjmu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie