Karcinóm prsníka

Pavol Žúbor

978-80-8063-405-6

Tlačená publikácia

11,82 €
11,82 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Pavol Žúbor
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:272

Popis

Prítomnosť zhubných nádorových ochorení v ľudskej populácii je pre lekársku vedu neustálou výzvou do náročného a zdĺhavého zápasu s nimi. Ich existencia nás núti oboznámiť sa s rizikovými faktormi, ktoré vznik malígneho ochorenia podporujú, a biologickými vlastnosťami ochorenia, ktoré určujú jeho priebeh a prognózu pre postihnutého jedinca. Je nesmierne dôležité spoznať varovné signály, ktoré môžu poukazovať na nádorové ochorenie, pretože vyhliadky na uzdravenie sú veľmi dobré, ak sa karcinóm zistí včas a je správne liečený.

Karcinóm prsníka je najčastejší zhubný nádor u žien. Len raritne má jeho vznik taký rýchly priebeh, aby sme neboli schopní ho pri správnej starostlivosti o rizikové ženy v súčasnosti zachytiť. Podobne ako iné ochorenia má aj malignita prsnej žľazy svoje prodrómy a symptómy. Signály, ktoré vysiela ženské telo, môžeme však správne pochopiť iba vtedy, ak poznáme najdôležitejšie základy jeho stavby a mechanizmy vzniku i priebehu ochorenia.

I dnes je však ešte stále medzi nami mnoho ľudí, ktorí považujú rakovinu za tajomnú chorobu, ktorá náhle zaútočí ako krutá nepriazeň osudu, proti ktorej sa nedá nič robiť. Vyviesť ich z tohto omylu, podať adekvátnu zdravotnú starostlivosť a poskytnúť nádej na vyliečenie je našou najdôležitejšou úlohou.

Je potrebné mať na pamäti, že karcinóm prsníka je liečiteľný, ak sa zistí včas. Na základe tohto poznatku je následne ťažké nájsť lepšie dôvody, pre ktoré by sme nemali pokračovať v neustálom pátraní po presnej, senzitívnej diagnostickej metóde odhaľujúcej rizikové ženy v populácii, metóde odhaľujúcej molekulárny patomechanizmus vzniku a správania sa malígneho ochorenia a po metóde, ktorá umožní cielenú a individuálnu formu terapie. Aplikácia špecifických diagnostických metód molekulovej biológie v skríningovom, diagnostickom a terapeutickom algoritme starostlivosti o ženy nás k cieľu nášho úsilia výrazne približuje.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie