Záťažové testy v kardiológii

 Gabriel Valočik 

978-80-7097-800-9

Tlačená publikácia

Na sklade

7,85 €
7,85 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Gabriel Valočik
Rok vydania:2010
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:78
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Kardiologická klinika

Popis

Záťažové vyšetrenie patrí medzi základné vyšetrovacie metódy v kardiológii. Jeho cieľom je odhaliť patologické procesy v srdci, ktoré sú často v kľude skryté. Zatiaľ najdôležitejšou doménou záťažových testov je neinvazívna diagnostika ischemickej choroby srdca. V súčasnosti sa pri záťažových testoch okrem elektrokardiografie využívajú aj ďalšie modernejšie metodiky, ako je echokardiografia a nukleárne zobrazovacie metodiky. Vďaka týmto novým zobrazovacím metodikám sa v súčasnej kardiológii pri záťaži dajú hodnotiť nielen dávno zaužívané elektrokardiografické prejavy ischémie, ale aj nové parametre, ako je systolická a diastolická funkcia ľavej komory, koronárna rezerva, perfúzia a viabilita myokardu, endoteliálna funkcia, atď. Učebné texty „Záťažové testy v kardiológii“ sú určené poslucháčom medicíny a majú byť návodom k praktickým cvičeniam na klinikách kardiológie.

 Autor

Odporúčame

Gabriel Valočik • Lýdia Pundová

4,21 €
Na sklade

 Ingrid Schusterová 

8,18 €
Na sklade

 Marek Pytliak a kol. 

14,75 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie