Renálne insuficiencie

 Ivana Valočiková 

978-80-7097-818-4

Tlačená publikácia

Vypredané

8,27 €
8,27 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ivana Valočiková
Rok vydania:2010
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:74
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:1. interná klinika

Popis

Renálne insuficiencie predstavujú stav, kedy obličky nie sú schopné adekvátne vylučovať metabolické splodiny. Rozlišujú sa dve základné formy renálnej insuficiencie – akútna a chronická. Akútna forma sa dnes v literatúre označuje ako AKI (acute kidney injury), v našej literatúre sa doposiaľ používa označenie akútna renálna insuficiencia (ARI). Chronická renálna insuficiencia (CHRI) sa v literatúre označuje ako CKD (chronic kidney disease), ale používame doteraz zaužívaný termín CHRI. Či už ARI alebo CHRI, (resp. AKI/CKD) predstavujú závažný medicínsky problém.

Laboratórne renálne insuficiencie charakteristizuje zvýšená sérová koncentrácia kreatinínu a znížená hodnota glomerulovej filtrácie. V priebehu jednotlivých štádií CHRI môže dôjsť k postupnému rozvoju porúch elektrolytového hospodárstva, k vzniku anémie a k rozvoju kostnej choroby. Okrem toho je potrebné venovať chorým s prejavmi CHRI zvýšenú pozornosť najmä pre niekoľkonásobne zvýšenú kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu v porovnaní s populáciou bez obličkových chorôb.

 Autorka

Odporúčame

 Ingrid Dravecká 

7,85 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie