Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva

 Jarmila Szilasiová 

978-80-7097-869-6

Tlačená publikácia

Vypredané

15,07 €
15,07 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jarmila Szilasiová
Rok vydania:2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:234
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Neurologická klinika

Popis

Vysokoškolský učebný text „Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva", predstavuje prvú učebnicu špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva vydanú počas existencie Neurologickej kliniky LF UPJŠ.

Učebné texty majú rozsah 232 strán, sú rozdelené do 28 kapitol, ktoré podávajú základné definície, stručnú etiopatogenézu, najnovšiu klasifikáciu, diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu najdôležitejších neurologických nozologických jednotiek a syndrómov. Ide o cievne mozgové príhody, traumatické poškodenie nervových štruktúr, neuroinfekcie, nádory nervového systému, bolesti hlavy, demencie, demyelinizačné ochorenia, epilepsie a poruchy spánku, ochorenia extrapyramídového systému, poruchy nervosvalového prenosu, priónové ochorenia, vertebrogénne poškodenie nervových štruktúr, lézie hlavových nervov, myopatie, vrodené vývojové ochorenia nervových štruktúr, neurologické komplikácie reumatologických ochorení, endokrinopátií a diabetes mellitus.

Vzhľadom na to, že je učebnica koncipovaná pre študentov zubného lekárstva, zvláštna pozornosť je venovaná niektorým vybraným ochoreniam štruktúr a orgánov dutiny ústnej, dutiny nosovej a prínosových dutín, ktoré majú blízky topoanatomický vzťah k štruktúram centrálneho i periférneho nervovému systému a môžu viesť k závažným neurologickým komplikáciám. Dôraz je kladený aj na akútne, život ohrozujúce neurologické stavy, ich diagnostiku a liečebné postupy.

Tieto učebné texty poslúžia ako teoretická báza a pomôcka na lepšie zvládnutie celého rozsahu požadovaného učiva špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva.

Autorka

Odporúčame

 Neda Markovská, Eva Janitorová 

6,41 €
Na sklade

 Magdaléna Hagovská 

21,60 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie