Hygiena životného prostredia

 Gabriela Holéczyová, Andrea Čipáková, Zuzana Dietzová 

978-80-7097-892-4

Tlačená publikácia

Na sklade

12,96 €
12,96 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Gabriela Holéczyová, Andrea Čipáková, Zuzana Dietzová
Rok vydania:2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:202
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav verejného zdravotníctva

Popis

Predkladaný text poskytuje základné informácie o význame ovzdušia, vody, pôdy a ich vlastnostiach, o odpadoch a ich likvidácii, o potravinovej bezpečnosti, o rádioaktivite v životnom a pracovnom prostredí, o hluku, o bývaní, o doprave, o monitoringu , o zásadách štátneho zdravotného dozoru a zdravotno - hygienickom výskume v životnom prostredí ako aj o negatívnych účinkoch niektorých mikroorganizmov a chemických látok na organizmy a životné prostredie. Skriptá sú určené poslucháčom lekárskych aj nelekárskych smerov Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika ako študijný materiál k predmetu „Hygiena životného prostredia“.

Autorky

Odporúčame

 Igor Hudec • Ľubomír Kováč 

10,32 €
Na sklade

 Kvetoslava Rimárová 

16,45 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie