Choroby penisu

 Vincent Nagy  a kol. 

978-80-7097-913-6

Tlačená publikácia

Na sklade

27,20 €
27,20 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Vincent Nagy
Spoluautori:Marián Švajdler, Pavol Dubinský
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia (s priloženým CD)
Počet strán:252
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

Monografia “Choroby penisu” ponúka rozsiahle informácie o kožných chorobách penisu a o karcinóme penisu. Je rozdelená do šiestich kapitol, ktoré sa zaoberajú anatómiou penisu, nenádorovými chorobami penisu, rakovinou penisu, patológiou rakoviny penisu, rádioterapiou rakoviny penisu a obsahuje preklad EAU Návodov liečby rakoviny penisu s vydaním v roku 2011. Záujemcov o detailné operačné postupy pri chorobách penisu odkazuje autor na existujúce operačné učebnice. Hlavným prínosom tohto diela je precízna charakteristika tých ochorení penisu, ktoré sa v každodennej praxi vyskytujú relatívne často, ale doposiaľ chýbala súhrnná publikácia, ktorá by umožnila spoľahlivé diagnostické a terapeutické rozhodnutia týkajúce sa zápalových ochorení kože penisu u dospelých mužov. Okrem toho sú v monografii diskutované aj najčastejšie choroby penisu v detskom veku s detailným vysvetlením možností konzervatívnej a chirurgickej liečby nielen fimózy, ale aj ďalších ochorení penisu. Všetky kapitoly venované spomínanej problematike sú bohato ilustrované a sú koncipované na základe najnovších poznatkov, o čom svedčí aj značný rozsah citovanej domácej a svetovej literatúry.

Diagnostike a liečbe karcinómu penisu je venovaná najväčšia časť monografie. Tieto kapitoly sú spracované mimoriadne precízne a okrem literárnych údajov sú prezentované aj vlastné klinické skúsenosti autorov. Informácie týkajúce sa diagnostických postupov sú doplnené názornými fotografiami. Štatistické analýzy dokumentujú, že krivka mortality na karcinóm penisu má v súčasnosti trvalo klesajúcu tendenciu, čo súvisí predovšetkým so zlepšujúcou sa liečbou týchto pacientov. V týchto intenciách autori predkladajú kompletný prehľad všetkých v súčasnosti používaných liečebných postupov. Základom liečby ostáva chirurgické odstránenie časti alebo celého penisu v závislosti na rozsahu ochorenia. Vo včasných štádiách rakoviny penisu autori zdôrazňujú snahu o maximálne zachovanie dĺžky penisu pri dodržaní bezpečných onkologických postupov a princípov. U pokročilých štádií rakoviny penisu sú diskutované možnosti chemoterapie a rádioterapie, včítane regionálnej lymfadenektómie, pretože prítomnosť a rozsah metastáz v ingvinálnych lymfatických uzlinách je rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim výsledky liečby. Monografia taktiež prináša ucelené informácie týkajúce sa významu histopatologických nálezov u primárnych a sekundárnych karcinómov penisu. V kapitole o rádioterapii karcinómu penisu sú charakterizované hlavné techniky rádioterapie karcinómu penisu s hodnotením výsledkov rádioterapie aj v kombinácii s operáciou. Okrem najmodernejších postupov externej rádioterapie, ktoré využíva techniku trojdimenzionálneho plánovania a konformného ožarovania pri postihnutí lymfatických uzlín, autor tejto kapitoly preberá aj výsledky liečby karcinómu penisu pomocou intersticiálnej brachyterapie, ktorá je indikovaná u selektívnej skupiny pacientov v nižších štádiách ochorenia. Na záver je monografia doplnená prekladom aktuálnych klinických návodov Európskej urologickej asociácie zameraných na diagnostiku a liečbu karcinómu penisu.

Monografia “Choroby penisu” predstavuje vynikajúci klinický manuál na spoľahlivú orientáciu v diagnostike a liečbe rôznych kožných afekcií penisu. Rozsah spracovania problematiky karcinómu penisu prináša komplexný pohľad na závažné onkologické ochorenie postihujúce mužov stredného a vyššieho veku.

Autori

Odporúčame

 Vincent Nagy 

20,94 €
Na sklade

 Vincent Nagy 

14,01 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie