Praktikum z reumatológie

 Želmíra Macejová 

978-80-7097-950-1

Tlačená publikácia

Na sklade

8,07 €
8,07 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Želmíra Macejová
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:68
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:III. interná klinika

Popis

Vysokoškolský učebný text: „Praktikum z reumatológie“ je určený študentom všeobecného lekárstva. Slúži ako úvod do odboru reumatológia, ktorá je súčasťou internej medicíny. Vysokoškolský učebný text prináša základné údaje o vyšetrovacích metodách pohybového aparátu a je určený pre pregraduálne štúdium. Text je rozdelený na tieto časti: príznaky reumatologických ochorení, laboratórne vyšetrenie v reumatológii, objektívne vyšetrenie v reumatológii, zobrazovacie metódy, dotazníkové metódy, hodnotenie aktivity pomocou indexu DAS28, terapeutické výkony v reumatológii. Časť, ktorá sa týka laboratórnych vyšetrení je podrozdelená na vyšetrenia napomáhajíce zistiť mimokĺbové prejavy. Na záver sú uvedené testové otázky aj so správnymi odpoveďami, aby si študenti mohli prekontrolovat nadobudnuté vedomosti.

Autorka

Odporúčame

 Magdaléna Hagovská a kol. 

25,91 €
Na sklade

Vincent Nagy a kol.

4,73 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie