Vybrané kapitoly z pediatrie

 Veronika Vargová a kol. 

978-80-7097-960-0

Tlačená publikácia

Vypredané

18,35 €
18,35 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Spoluautori:14 spoluautorov - pozri obrázok
Zostavovateľ:Veronika Vargová
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:I. klinika detí a dorastu

Popis

Učebné texty Vybrané kapitoly z pediatrie sú určené študentom všeobecného a zubného lekárstva. Kolektív autorov si pri ich tvorbe kládol za cieľ, pripraviť texty, ktoré študentovi pomôžu pri získavaní základných vedomostí a zručností z pediatrie a pri hodnotení najčastejších klinických či laboratórnych symptómov v jednotlivých obdobiach detského veku. Súčasťou publikácie sú tiež také dôležité kapitoly ako je Očkovanie, či Zásady výživy v prvom roku života. Jednotlivé kapitoly sú koncipované tak, aby pomáhali naučiť sa odlíšiť fyziologické od patologického ale tiež, aby učili premýšľať. Premýšľať nad možnými príčinami konkrétneho patologického stavu a vyšetreniami ktorými ich je možné odhaliť. Väčšina kapitol je preto doplnená o krátke kazuistiky z praxe, na ktorých si čitateľ môže nadobudnuté teoretické vedomosti „prakticky“ otestovať.

Kolektív autorov

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie