Epidemiológia pre študentov verejného zdravotníctva

 Monika Halánová, Lýdia Čisláková 

978-80-7097-986-0

Tlačená publikácia

17,91 €
17,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori: Monika Halánová, Lýdia Čisláková
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav verejného zdravotníctva

Popis

Epidemiológia ako jeden z nosných pilierov odboru Verejné zdravotníctvo sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných a iných spoločensky závažných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Jej hlavným cieľom je prispievať k znižovaniu chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevňovaniu zdravia ako aj k predĺženiu života a jeho kvality u jednotlivcov a populácie.

Predkladaný učebný text prináša aktuálny prehľad o úlohách epidemiológie a jej postavení vo verejnom zdravotníctve, epidemiologických metódach, monitoringu výskytu a šírenia chorôb a meraní zdravotného stavu v populácii. Osobitné kapitoly sú venované epidemiológii infekčných chorôb a zásadám boja s nimi.

Učebné texty sú prioritne určené študentom bakalárskeho a magisterského štúdia odboru Verejné zdravotníctvo, ale určite si v ňom množstvo informácii nájdu aj študenti Všeobecného lekárstva a študenti ďalších bakalárskych a magisterských odborov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Veríme, že učebné texty sa stanú vhodným študijným materiálom a spolu s poznatkami získanými na praktických cvičeniach prispejú k získaniu a rozšíreniu vedomostí pri štúdiu predmetu Epidemiológia.

Autorky

Odporúčame

 Lýdia Čisláková • Erik Dorko 

4,56 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie