Zákony 2023 II. časť B

Zväčšiť

kolektív autorov

978-80-8162-239-7

Tlačená publikácia

8,36 €
8,36 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:kolektív autorov
Rok vydania:2023
Typ dokumentu:zákony
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:960
VydavateľPoradca

Popis

Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva. Poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia.

Skutkové podstaty trestných činov sú systematicky zaradené do dvanástich hláv osobitnej časti trestného zákona podľa významu chráneného záujmu alebo špeciálnej ochrany spoločenských vzťahov. Hlavným prameňom trestného práva je Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. a Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z.

Súdny spor je najznámejší proces, v ktorom sa rieši právny spor. Zvyčajne zahŕňa jednotlivca alebo skupinu (napr. obchodný podnik), ktorá podniká. Hlavnými zákonmi pre túto oblasť sú Civilný sporový poriadok, civilný mimosporový poriadok a ďalšie, ktoré sú obsahom tejto publikácie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie