Správne právo hmotné Osobitná časť

Jozef Tekeli a kol.

978-80-574-0084-4

Tlačená publikácia

19,09 €
19,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jozef Tekeli
Spoluautori:Radomír Jakab , Tibor Seman , Róbert Gyuri
Rok vydania:2022
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:330
VydavateľVydavateľstvo Šafárikpress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra ústavného práva a správneho práva

Popis

 

Učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo – osobitná časť. Obsiahnutie matérie učebnice je nevyhnutným predpokladom pre úspešné absolvovanie postupovej a štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe právo. Dielo je však určené aj pre poslucháčov fakúlt vysokých škôl v odbore verejná správa.

Spoluautorský kolektív vymedzuje elementárne poznatky na tradičných úsekoch verejnej správy. Postupuje pritom od všeobecnej vnútornej správy, resp. širšie tzv. administratívno-politickej správy, k odvetviam kultúrno-sociálnej správy, k odvetviam správy životného prostredia a k odvetviam hospodárskej správy. Posledné tri kapitoly sú venované špecifickým odvetviam správy s osobitnou štátnosprávnou a samosprávnou organizáciou.

Všetky kapitoly učebnice sú jednotne koncipované tak, aby sa študenti zorientovali v širokom diapazóne právnych predpisov osobitnej časti správneho práva, a boli schopní osvojiť si a prezentovať kľúčové vedomosti osobitnej časti správneho práva v štruktúre:

-          pojem danej správy a jej základné oblasti,

-          základné právne predpisy správy,

-          organizácia správy,

-          základné právne pojmy a právne poznatky správy.

Dielo je spracované k právnemu stavu účinnému k 1.1.2022.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie