Zákony 2022 II.časť B

978-80-8162-207-6

Tlačená publikácia

7,00 €
7,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Rok vydania:2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zákony
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:448

Popis

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Súčasťou prvej kapitoly je okrem občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o rodine tiež zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov.
Druhá kapitola obsahuje notársky poriadok a predpisy týkajúce sa práce notárov a ich odmeňovania, tretia kapitola obsahuje právne predpisy týkajúce sa práce advokátov a odmeňovania ich právnych služieb, súčasťou ktorej je aj zákon o e-Governmente. Štvrtá kapitola obsahuje zákon o prokuratúre a zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch a piata kapitola je venovaná súkromnej bezpečnosti a súvisiacim právnym predpisom týkajúcich sa práce pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie