Správne právo hmotné

978-80-8152-869-9

Tlačená publikácia

17,27 €
17,27 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Tibor Seman , Radomír Jakab , Jozef Tekeli
Rok vydania:2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:252
VydavateľUPJŠ v Košiciach vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra ústavného práva a správneho práva

Popis

Všeobecná časť správneho práva hmotného poskytuje študentom právnickej fakulty rozsiahly komplex poznatkov, zásad, inštitútov a právnych noriem, tvoriacich základ pre existenciu a praktické fungovanie verejnej správy. Je predpokladom zvládnutia osobitnej časti správneho práva hmotného a následne správneho práva procesného. Učebnicu spracoval kolektív docentov správneho práva Katedry ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Autori venovali starostlivosť aktuálnemu stavu teórie, vedy a praxe správneho práva v kontexte súčasného vývoja. Kde považovali za potrebné, zaradili do textu aj relevantné príklady v snahe napomôcť ľahšiemu pochopeniu niekedy zložitej teoretickej matérie. Text učebnice je rozdelený na osem kapitol, ktoré vo svojej postupnosti a vnútornom usporiadaní umožňujú samostatné a tvorivé osvojovanie si poznatkov o všeobecných inštitútoch správneho práva a verejnej správy v Slovenskej republike.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie