Dejiny cirkevného práva

978-80-8152-882-8

Tlačená publikácia

13,64 €
13,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Vladimír Vrana
Rok vydania:2020
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:188
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra dejín štátu a práva

Popis

Kniha predkladá študentom ucelený pohľad na cirkevné dejiny a súčasné platné cirkevné právo – Kódex kánonického práva 1983. Kapitoly pojednávajú o najdôležitejších historických etapách Katolíckej cirkvi v Európe od jej vzniku, cez budovanie pápežského štátu a boj o investitúru, reformných hnutiach v cirkvi, reformácii a katolíckej reformácii, osvietenskom absolutizme, II.vatikánskom koncile. Druhá časť je zameraná na pozitívne platné kánonického práva - manželské, majetkové - cirkevné príjmy vo farnostiach, diecézach a Rímskej kúrii, odluku cirkvi od štátu, trestné - cirkevné delikty a konanie pred cirkevnými súdmi), procesné právo - súdy diecézne, metropolitné a súdy rímskej kúrie), hierarchickej štruktúry cirkvi a nakoniec konfesného práva.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie