Základy penológie

Jozef Madliak a kol. 

978-80-7097-789-7

Tlačená publikácia

Na sklade

2,91 €
2,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jozef Madliak
Spoluautori:Ján Mihaľov • Simona Štefanková • Peter Tanečka • Igor Lukáč
Rok vydania:2010
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:142
Fakulta:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra trestného práva

Popis

Autorský kolektív sa vo vysokoškolskej učebnici „Základy penológie“ zameral na komplexné spracovanie problematiky penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Autori podrobne analyzujú výkon trestov a ochranných opatrení, ktoré možno uložiť ako trestnoprávne sankcie za spáchaný trestný čin, inak trestný v podmienkach Slovenskej republiky.

Okrem historického pohľadu na vývoj jenotlivých spôsobov trestania, vysokoškolská učebnica poskytuje podrobnú analýzu platnej právnej úpravy v oblasti väzenstva na Slovensku. Medzinárodný chrakter problematiky výkonu trestov a ochranných opatrení dotvára prehľad najvýznamnejších medzinárodných noriem, k prijatiu ktorých došlo na medzinárodných konferenciách o väzenstve a trestnom práve.

Autori sa v závere vysokoškolskej učebnice zamerali na činnosť orgánov a organizácií zabezpečujúcich výkon trestov, ochranných opatrení a iných opatrení obmedzujúcich osobnú slobodu, keďže týmto výkonom dochádza k obmedzovaniu základných ľudských práv a slobôd garantovaných tak na vnútroštátnej, ako aj na medzinárodnej úrovni, ako aj na kontrolu a dozor nad zákonnosťou vykonávania tejto činnosti.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie