Vybrané kapitoly z politológie

978-80-8152-501-8

Tlačená publikácia - predaj

10,90 €
9,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Veronika Džatková
Rok vydania:2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

Anotácia

Predložené učebné texty predstavujú úvod do štúdia politickej vedy. Vzhľadom k širokospektrálnemu charakteru problematiky je pozornosť zúžená na vybrané kapitoly, ktorých náplň je koncipovaná v zhode s obsahom predmetu Politická veda realizovanom v rámci bakalárskeho študijného programu na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ambícia predložených učebných textov spočíva v objasnení vybraných problematík politických vied jednoduchým štýlom a zrozumiteľným jazykom, aby študent nadobudol prehľad a dokázal sa lepšie orientovať v diskusiách o politike. 

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie