Nemocný a chronické onemocnění • edukace, motivace a opora pacienta

Znížená cena! Nemocný a chronické onemocnění • edukace, motivace a opora pacienta

978-80-271-0461-1

Tlačená publikácia

4,95 €
4,95 € bez DPH

12,55 €

-7,60 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Elena Gurková
Rok vydania:2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:192

Popis

Nedostatečná spolupráce pacientů v léčbě chronických onemocnění je v odborných diskusích dlouhodobě diskutovaným problémem s negativními klinickými a ekonomickými důsledky.

Laické představy, přesvědčení pacientů o onemocnění jsou významným faktorem ovlivňujícím jejich proces vyrovnávání se s onemocněním, zvládání nároků léčby, spolupráci pacientů v léčbě a v konečném důsledku její úspěšnost.

Cílem monografie je v ucelené podobě zpracovat problematiku subjektivního pojetí onemocnění pacientů a její uplatnění v tvorbě edukačních programů, resp. v individualizaci edukace. Publikace by tak měla přispět k obohacení, rozšíření pohledu na instrumentální obsah edukace o specifické podpůrné intervence zaměřené na ovlivnění nesprávných přesvědčení pacientů.

Monografie je primárně určena odborné komunitě z různých vědních oblastí (psychologie zdraví, ošetřovatelství, psychoterapie, medicíny, sociologie), které se zabývají psychosociálními aspekty chronických onemocnění, péčí, včetně edukace. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie